Datum Tijd Locatie Evenement
zondag 21 april 15:00 Glinstra State, Freerk Bosgraafstraat 18, Burgum Concert van swingkoor met als side-act het B-korps van Muzykferiening Joost Wiersma uit Jistrum. Graag aanmelden via concert @ swingkoorburgum.nl